Ebelik Bölümü

Yönetim

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Ebelik Programı

Bölüm Başkanı

Değerli öğrenciler,

Bu programın amacı; insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen ebelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde bilim ve sanata dayalı olarak yürütülmektedir.

Dünyaya yeni gelen bebekler sizin sayesinde yaşama uyum sağlayacaklardır. Yaşamın ilk iki yılında yeni doğanın tüm yaşamını şekillendiren temeller atılmaktadır. Bu yıllardaki bakım ve eğitim tüm yaşamı etkilemekte, geleceği şekillendirmektedir. Bu nedenle yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

Hepinize başarılı bir üniversite yaşamı diler, Ebelik Bölümü olarak her an yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.