Ebelik Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

2016 yılında Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Dr. Ömer Yıldız Yerleşkesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Programın amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

Ebelik Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.

Vizyon: Ebelik bilim-sanatını birey aile-toplum sağlık bakımını karşılamada kullanmak için çağdaş teknolojiyi-bilgi düzeyini yakalamış-eğitimini bu yönde geliştirmiş – insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş-ekip anlayışı kavramıyla bütünleşmiş- değişime-gelişime açık otonom sahibi uygulamalarda profesyonel-bilimsel yöntemlerden vazgeçmeyen-bakımda kaliteden ödün vermeyen-nitelikli mezunları ile bilimsel gelişime önderlik eden bir kurum olmak.

Misyon: Birey aile-toplum sağlığını koruma-geliştirme-iyileştirmek amacıyla çağdaş mesleki bilgi-beceri ile donatılmış insan haklarına saygılı-yenilikçi-işbirlikçi- araştırmacı-sorgulayıcı-erdemli-etik değerleri koruyan-profesyonel ebeler yetiştirmek

İstihdam Olanakları

Ebeler; resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.